PŮJČOVNA-HAVÍŘOV pronájem autoboxů, střešních nosičů, nosičů kol a lyží

Excel Cars s.r.o. - autoboxy

Pronájem


 • Autoboxy
  • Thule, Hakr, Neumann
 • Střešní nosiče
  • Příčníky na hagusy, VW, Audi, Škoda, Hyundai, Ford
 • Nosiče kol
  • Thule
 • Nosiče kol na tažné zařízení
  • Pro 3 jízdní kola
 • Nosiče lyží
  • Hakr
 • Navigace
  • Mio Moov 360

Smluvní podmínky pro zapůjčení předmětu


 • Předměty se zapůjčují pouze osobám starším 18-ti let.
 • Nájemce při zapůjčení předmětu předkládá doklad prokazující jeho totožnost (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, apod.)
 • Nájemce zaplatí za vypůjčené předměty vratnou kauci a půjčovné ve výši dle platného ceníku.
 • Při zapůjčení předmětu nájemce podepíše smlouvu o jeho zapůjčení.
 • Nájemce je povinen vrátit zapůjčený předmět včas ve sjednaném termínu.
 • V případě, že nájemce nemůže z jakéhokoli důvodu vrátit zapůjčený předmět ve sjednaném termínu , je povinen informovat o prodloužení zápůjční doby a to nejméně jeden den před uplynutím sjednaného termínu vrácení předmětu.
 • V případě, že nájemce zapůjčený předmět ve sjednaném termínu nevrátí a neinformuje o tom včas, je povinen uhradit za každý započatý den nad sjednaný termín půjčovné ve výši dle ceníku a pokutu ve výší 100% příplatku půjčovného dle platného ceníku za nedodržení termínu pro vrácení předmětu, a to s ohledem na narušení rezervačního systému.
 • Při vrácení nepoškozeného zapůjčeného předmětu bude nájemci vrácena kauce za zapůjčení předmětu v plné výši.
 • V případě úplného zničení, odcizení či ztrátě zapůjčeného předmětu bude při vrácení kauce za zapůjčení vyúčtována náhrada škody, která se v tomto případě bude rovnat ceně nového předmětu dle platného ceníku.Výše kauce nemusí odpovídat ceně nového předmětu,nájemce tedy musí doplatit rozdíl mezi zaplacenou kaucí a cenou nového předmětu.
 • V případě částečného poškození, při němž došlo k jakémukoli poškození vypůjčeného předmětu, které neodpovídá běžnému opotřebení, je nájemce povinen uhradit náhradu škody odpovídající ceně dílu nebo jeho opravy.V tomto případě bude vrácení kauce pozdrženo do doby,kdy bude známá přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství.
 • Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu, která vznikne vinou špatného zacházení, poruchou či poškozením zapůjčeného předmětu.